Kultuur

Kultuur


*Alle programme vir die verskeie kultuuraktiwiteite sal gelaai word op die D6 Communicator onder Bronne sodra dit beskikbaar is
.

Kultuuraktiwiteite wat by ons skool angebied word:

Afrondingskursus

Bleaudruk

Cool Kidz

Dramaklub

Eisteddfod

Houtwerkklub

Jesus Troepe

Juniorkoor

Seniorkoor

Kitaar

Musiek

Kunsklub

Natuurklub

Naaldwerkklub

Redenaars

Revue

Voortrekkers

Volksdanse