Bleaudruk

Kultuur

 

Die Bleaudruk verskyn 1x per jaar aan die einde van November.

Aan die begin van elke jaar word die Gr 6 en 7 leerders wat belangstel genooi om 'n CV in te handig. Die Bleaudrukredaksie word dan daaruit gekies.

Die leerders wat gekies word bly vir 'n jaar lid van die Redaksie. Uit die Redaksielede word die Redakteur dan verkies.

Die leerders en die betrokke onderwysers werk saam aan die koerant. Daar vind 1x per jaar opleiding plaas vir die redaksielede.

Die personeel betrokke by die skoolkoerant is Nicolette van der Watt.

Bleaudruk