Musiek

Kultuur

HOËRSKOOL RANDBURG MAGNEETSKOOL VIR MUSIEK

By Hoërskool Randburg beskik ons oor 'n ouditorium en uiters doeltreffende onderrig lokale. Randburg is die enigste Magneetskool in die distrik. Dit beteken dat enige leerder van enige skool by ons onderrig mag ontvang.

Dit beteken ook dat dat ons satelliet- of uitreik skole het, by wie ons 'n diens lewer. Fontainebleau is een van hierdie skole.

Van Gr 1-3 kan leerders indien u sou wou en soos gereël met die betrokke ouers en onderwysers, onderrig gedurende skooltyd ontvang. Vanaf Gr 4-7 word dit naskool óf by Fontainebleau óf die Magneetskool aangebied.

Ons beskik tans oor vyf voltydse, permanente GDO onderwysposte. Dit is die rede waarom u kind uitstekende onderrig, met hoogs gekwalifiseerde onderwysers, teen 'n minimale bedrag kan ontvang. Ons het ook deeltydse persone wat onderrig gee teen 'n privaatfooi.

Instumente wat aangebied word per halfuur les (Deeltydse personeel) is kitaar, viool en tjello. Klarinet word ook teen 'n privaatfooi aangebied.

Hierby ingesluit is 'n weeklikse, gratis teorieklas, in groepsverband.

Die leerders kry geleentheid om op te tree tydens interne konserte wat gereeld gehou word, asook deelname aan Kunswedstryde en Unisa eksamens. In hierdie verband word jaarliks uitstaande prestasies gelewer. Heelwat van ons leerders verskyn op Unisa se ere-rol, wat beteken dat hulle 90%+ in sekere eksamens moes behaal het. Aan die einde van die jaar het ons ook 'n prestige prysuitdelingskonsert.

Enige navrae kan gerig word aan: epos: hsmms@global.co.za Tel/faks: 011 888 3536