Natuurklub

Kultuur

 

Doelstelling:
Om 'n liefde vir die natuur by ons lede te kweek. Om ons lede die geleentheid te gee om die natuur te kan ervaar deur nader  met die grond, plante en diereryk kennis te maak. Om aandag te skenk aan omgewingsbewaring.

Uitstappies:
Ons reël in-/uitstappies op Vrydae middae en Saterdae en probeer om nie met ander aktiwiteite te bots nie. Ons probeer ook die instappies by die skool of uitstappies in die natuur so bekostigbaar moontlik hou.

Finansies:
Die ouers betaal 'n aansluitingsfooi as hulle kan en daaruit betaal ons foto's en soms moet ons vervoer daaruit betaal. Die leerders betaal ook per uitstappie as hulle dit kan bekostig. Die leerders wat dit nie kan bekostig nie word gesubsideer uit Natuurklub Fondse.

 

Sluit aan en kom geniet die asemrowende natuur !