Naaldwerkklub

Kultuur

NAALDWERK MET TROTS

Die Naaldwerkklub het aan die begin van die tweede kwartaal  2010 afgeskop  met 16 leerlinge.

Ons het met handwerk begin en geleer van rygsteek, agtersteek, oorhandsteek, kettingsteek en al daardie interessante dinge en soos hul gemaklikheid met naald en garing toegeneem het, het hulle kussingkies met slope gemaak.  Verder het hulle geleer om knope en kant te gebruik as versiering.

Gedurende Oktober 2010 het Bernina RSA 6 splinternuwe naaimasjiene aan ons voorsien op ‘n bruikleen basis.  Dit was nou vir jou ‘n groot opgewondenheid om te kon leer om met masjiene te werk!   Selfs die gr 1 outjies begin dadelik op die masjiene te werk 

In Mei 2011 het ons aan ons eerste Kwilt Innie Bos-kompetisie deelgeneem en 21 deelnemers ingeskryf – elkeen met sy eie unieke handewerk op skou.  Ons het tweede plek behaal vir die meeste inskrywings. Mei 2012 het ons weer  deelgeneem en die slag deel ek die eerste prys  vir die meeste inskrywings.

Mei 2013 neem ons weer deel en Alché Smit behaal 2de plek met haar blok in die senior afdeling. Haar blok en 3 ander blokke van ons klub word in Stellenbosh en by die International Quilt Show in Amerika uitgestal.

Aan die einde van elke jaar hou ons ‘n uitstalling van alles wat ons leerlinge deur die jaar gemaak het.  Bernina RSA reik dan sertifikate uit aan die leerlinge wat die klasse deur die jaar getrou bygewoon en hulle projekte voltooi het.  Dis ‘n heerlike geleentheid waar die dames hul kunswerke met trots uitstal.

Geen naaldwerkklas is ‘n vervelige affêre nie.  Die dametjies gesels en sing terwyl hulle hulself in hul werkies inleef en ons dank Ons Vader vir die heerlike geleenthede wat Hy skenk sodat  ons bruikbaar in sy diens kan wees. 

Marie van der Walt