Drama

Kultuur

 

Dramaklasse word by die skool aangebied.

In die eerste kwartaal vind die dramaklasse in groepsverband plaas in die saal op Dinsdae vanaf 17:00 tot 18:00. Eerste kwartaal word basiese beginsels soos mimiek stemwerk, ens. gedoen.

In die 2de en 3de kwartaal begin ons met Eisteddfod afrigting en sal die oefentye verander en die leerders in kleiner groepe ingedeel word.

Drama Inligtingsbrief 2017