TuisteBELANGRIKE DATUMS VIR KWARTAAL 1

Vrydag, 19 Januarie: Interhuis Swemgala
Saterdag, 20 Januarie: Interhuis Atletiek / OOV Kenmekaarbraai
Dinsdag, 23 Januarie: OOV Vergadering
Vrydag, 26 Januarie: Juniorkoor Werkswinkel
Saterdag, 27 Januarie: Top 20 Atletiek by Ruimsig
Woensdag, 7 Februarie: Gr 1 – 7 Fotodag (Individuele foto's)
Vrydag, 9 Februarie: Atletiek Interlaer
Saterdag, 17 Februarie: D10 Atletiek by Ruimsig / Seniorkoor Koorkamp
Sondag, 18 Februarie: Seniorkoor Koorkamp
Vrydag, 2 Maart: Gauteng Atletiek (Pretoria)
Saterdag, 3 Maart: Gauteng Atletiek (Pretoria)
Vrydag, 9 Maart: Super 12 Redenaars
Saterdag, 10 Maart: Super 12 Redenaars
Woensdag, 14 Maart: Gr.4 Museumdag
Vrydag, 16 Maart: Gr. RR/R Fotodag


 

Nuus en Briewe

D6

Awsum