Tuiste


ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE OUERS VAN LAERSKOOL FONTAINEBLEAU

Kragtens bepalings van die Suid-Afrikaanse Skolewet word u hiermee kennis gegee van bovermelde vergadering wat sal plaasvind op
Donderdagoggend,28 September 2017 om 07:30 in die skoolsaal
.
Die finansiële state vir 2016 en die begrotingsvoorstel vir 2018 sal voorgehou word en die vergadering sal versoek word om ‘n resolusie ten opsigte van skoolgelde vir 2018 te aanvaar.
Parkeer asseblief op die rugbyveld om ‘n parkering-bottelnek te voorkom.

U teenwoordigheid is van kardinale belang!


 

Nuus en Briewe

D6

Awsum