Nuus en Briewe

D6

Awsum

 Volgens Departementele reëls mag aansoek om toelating vir Graad 1 en 8 vir 2019 VANAF MAANDAG, 16 APRIL 2018 om 08:00 gedoen word.
Alle aansoeke vir toelating moet aanlyn gedoen word by www.gdeadmissions.gov.za.
Skole mag geen aansoekvorms uithandig of ontvang nie.
Slegs elektroniese aansoeke word toegelaat.  Hierdie reëling geld vir ALLE SKOLE in GAUTENG.
Alle aanlyn inskrywings sluit op Maandag, 28 Mei 2018.