TuisteBELANGRIKE DATUMS VIR KWARTAAL 1

Saterdag, 17 Februarie: D10 Atletiek by Ruimsig / Seniorkoor Koorkamp
Sondag, 18 Februarie: Seniorkoor Koorkamp
Vrydag, 2 Maart: Gauteng Atletiek (Pretoria)
Saterdag, 3 Maart: Gauteng Atletiek (Pretoria)
Vrydag, 9 Maart: Super 12 Redenaars
Saterdag, 10 Maart: Super 12 Redenaars
Woensdag, 14 Maart: Gr.4 Museumdag
Vrydag, 16 Maart: Gr. RR/R Fotodag


 

Nuus en Briewe

D6

Awsum