Koor

Koor

 

JUNIOR KOOR:

Doelstelling: 
Om die leerders te leer om koorsang te geniet en voor te berei vir seniorkoorsang.

JUNIOR KOOR OEFENTYE
Dinsdae: 12:45 - 14:00

Daar word tydens kooroefeninge register geneem, stemopwarming gedoen, gefokus op koortegnieke en aanleer van nuwe liedere.

SENIOR KOOR:

Doelstelling:
Om die koorlede die geleentheid te gee om as 'n groep die vreugde van koorsang te ervaar in 'n gedissiplineerde en georganiseerde omgewing. Verskillende genres van koorsang word aangeleer en bestudeer. Om aan God die eer te gee vir hul sangtalent.

Keuring:
Leerders van Graad 4 tot 7 word gekies vir die Seniorkoor na oudisies. Oudisies word aan die einde van die jaar gehou. Die koor word deur middel van 'n naamlys, wat opgeplak word by Me. Linda-Mari Viljoen se klas bekend gemaak.

Stemme:
Leerders sing 2/3 stemmige liedere in verskillende tale.
Tydens kooroefening word register geneem, opwarmings-oefeninge gedoen en liedere ingeoefen. Dissipline word deur die koorleier gehandhaaf, sodat optimale oefening kan plaasvind. Ouers sal betyds ingelig word as oefeninge gekanselleer word. Leerders wat wegbly sonder verskoning van oefeninge word opgevolg.

Lokaal:
Oefeninge vind plaas in die saal of ouditorium.
Dinsdae 14:00 - 16:00

Optredes:

 • Kleredrag
  Seuns: Winterskooldrag met das en blink skoene
  Dogters: Winterskooldrag/skoolbroeke met das en blink skoene
 • Toesig tydens optredes
  Die leier, begeleidster en twee ekstra onderwysers hou toesig sodat dissipline gehandhaaf word. Ons beeld van die skool is vir ons belangrik.
 • Vervoer tydens optrede
  'n Verantwoordelike busdiens vervoer die leerders. Al die koorlede is verplig om met die bus na die optredes te ry.
 • Verversings tydens optredes
  Leerders neem verversings saam indien die plek waar die plek waar ons optree dit nie voorsien nie. Leerders sal vroegtydig in kennis gestel word.

Datums sal skriftelik vroegtydig deurgegee word.

Kampe:

 • Doel van 'n kamp
  Om in 'n ontspanne omgewing die musiek vir die jaar te bestudeer, mekaar te leer ken en om 'n eenheid te vorm.
  Daar word slegs een aand oorgeslaap,
 • Vervoer
  Leerders word deur 'n professionele busdiens vervoer.
 • Kommunikasie ten opsigte van oefeninge en optredes.
  Bogenoemde word deur middel van briewe en die Bleaunuus aan die leerders deurgegee.