Redenaars

Kultuur

Doelstelling:
Om die leerders te leer om 'n oorredende beredeneerde toespraak te kan doen oor 'n spesifieke tema.

Toesprake:
Leerders is verantwoordelik vir die skryf van hulle eie toesprake.

Oefentye:
Geen vaste oefentye. Buite afrigters rond kinders af.

Kompetisie:
Uitdunne vind aan die einde van die jaar plaas deur eksterne beoordelaars. Almal is welkom om in te skryf.
ATKV - Daar word 4 deelnemers per kategorie gekies.
2 leerders per afdeling (Graad 1-3, Graad 4-5 en Graad 6-7) word gekies vir die Super 12.

Inskrywingsfooie:
Inskrywingsfooie word deur die skool betaal.

Vervoer:
Ouers is self verantwoordelik om hulle kinders by die kompetisie te besorg. Indien 'n leerder 'n vervoer probleem het, moet hy/sy dit bespreek met die organiseerder, Me Linda-Mari Viljoen.

Kleredrag:
Skooldrag, skool skoene en netjies versorgde hare.

Kommunikasie:
Me Linda-Mari Viljoen kommunikeer gereeld met die deelnemers soos sy die dokumentasie rakende deelname van die organiseerders ontvang.