Revue

Kultuur

 

Doelwit:
Om aan revuelede die geleentheid te gee om in 'n groepsverband op die maat van musiek danspassies en bewegings aan te leer. 

Revue Oefentye 2017:
Woensdag: 17:00 - 19:00
Donderdag: 17:00 - 19:00