Beheerliggaam

Oor Ons

Graeme Ross
Voorsitter
Ingrid Pistorius
Onder-Voorsitter; Kurrikulêr en
Personeelondersteuning
Marlize Keyter
Finansies
Charl Jansen van Rensburg
Geboue en Terrein
Arno Faber
Hoof van Laerskool Fontainebleau
Pieter van Westing
Sport
Louis Denner
Geboue en terrein
Linda-Mari Viljoen
Kultuur
Rina Hartzenberg
Sekretaresse
Mary van Zyl
Fonties Pre-Primêr
Jaco Pretorius
Regsadvies
Leon Keulder
Bemarking
El-Marie van Rooyen
OOV