Akademie


By Laerskool Fontainebleau is die akademiese standaard vir elkeen prioriteit nommer een. Dit is vir ons baie belangrik dat elke kind ten volle moet ontwikkel op alle vlakke deur die geleenthede binne en buite die klas te benut.

Die personeel is uiters bekwaam en streef daarna om die hoë standaard te handhaaf.  Die skoolbestuur doen deurlopende beplanning, evaluering en opleiding ten einde te verseker dat die personeelkorps in alle kurrikulêre fasette leiers sal bly.

Professionele studies, opleiding en die bywoning van verrykingseminare word vereis van ons personeel.  Ons personeel is opgelei in alle aspekte van kurrikulum 2005.

Ons akademiese standaard is vir ons uiters belangrik, daarom skryf ons jaarliks in vir die Conquesta Olimpiade en ander kompetisies, waardeur ons ons standaard kan evalueer en verbeter. Dit blyk ook uit ons puik prestasies met leerders onder die top 20 presteerders in Suid-Afrika. Hierdie prestasies word op alle leerareagebiede behaal en ons kan spog met individuele prestasies van bo 90%.Vir ons is elke kind uniek!

Ons streef daarna dat elke leerder sy volle potensiaal moet ontwikkel en benut, kreatief moet dink, 'n goeie kommunikeerder en 'n ambassadeur vir ons skool, taal en volk moet wees.Christelike waardes is vir ons belangrik. Ons streef na die beste en hoogste akademiese standaard!

 

AKADEMIE GRAAD 1 – 7
Die onderstaande is die akademiese slaagvereistes vir die onderskeie grade:
Grondslagfase (Gr. 1 – 3)
Huistaal - Afrikaans
Vlak 4
Engels - Tweede Taal
Vlak 3
Wiskunde
Vlak 3
Intermediêre Fase (Gr. 4 – 6)
Huistaal - Afrikaans
Vlak 4
50%
Engels - Tweede Taal
Vlak 3
40%
Wiskunde
Vlak 3
40%
Enige ander 2 vakke
bv. Geskiedenis, Aardrykskunde (SW), LV, NW/TEG
Vlak 3
40%
Senior Fase (Gr. 7)
Huistaal - Afrikaans
Vlak 4
50%
Engels – Tweede Taal
Vlak 3
40%
Wiskunde
Vlak 3
40%
Enige ander 3 vakke
Vlak 3
40%
Enige ander 2 vakke
Vlak 2
30%