Mediasentrum


Die ten volle gerekenariseerde goed toegeruste Mediasentrum is ons trots. Die Mediasentrum beskik oor meer as 12 000 items wat bestaan uit naslaanwerke, verhale en vakliteratuur asook CD 's, DVD’s en videos.  Die daaglikse koerant en ‘n wye verskeidenheid tydskrifte verskaf die nuutste inligting oor ‘n wye spektrum onderwerpe.  Fontainebleau is bevoorreg dat ons een van die grootste mediasentrums in die omgewing is wat ook kan spog met ‘n 72- sitplek ouditorium.Doelwitte:

  • kweek van liefde vir boeke en lees
  • naslaanbronne ter ondersteuning van die akademie
  • aanleer van inligtingvaardighede

Die Juniorfase besoek die Mediasentrum twee keer per kwartaal. Die Seniorfase gebruik die Mediasentrum in ook in vakverband. Ouers is baie welkom om die Mediasentrum te besoek om inligting te bekom vir take of opdragte. Tydens pouses is die Mediasentrum oop vir alle leerders wat huiswerk wil doen, boeke wil uitneem, tydskrifte wil lees of net rustig kuier.

Medialeiers: Leiers word jaarliks uit die Graad 6 groep aangestel om behulpsaam te wees met die administrasie en algemene organisasie

Lees word bevorder deur

  • Leerders van Graad RR tot 7 te betrek by die ATKV kinderboektoekenning . Kinders tree landswyd op as beoordelaars om te bepaal watter boek wat in 'n spesifieke jaar gepubliseer is die beste is. Leerders word dus blootgestel aan die nuutste kinderboeke deur verskillende uitgewers, illustreerders en skrywers
  • Graad 4 en 5 Engels Tweede Taal aan te moedig om aan die Story Skirmish wat deur Johannesburg Biblioteek- en Inligtingsdienste aangebied word ,deel te neem
  • Een maal per kwartaal 'n boekverskaffer te nooi om boekverkoping en -uitstallings aan te bied.  Hierdeur word leerders aan die nuutste beskikbare boeke op die mark blootgestel
  • Gereelde boekuitstallings wat tema-gerig is, te hou om leerders bewus te maak van wat in die Mediasentrum beskikbaar is
  • Boek Buddies,’n groep professionele akteurs wat kinders deur middel van drama aanmoedig om meer te lees, gereeld die skool laat besoek
  • Gereelde uitstallings van die leerders se take en opdragte in die Mediasentrum te hou