Akademie - Remedierende Onderrig


Grondslagfase:

Intensiewe hulp aan Leerders wat dit benodig.

Intermediêre - en Seniorfase:
Taal: Engels

  • Daar word leeslabs na skool aangebied waardaar aandag gegee word  aan lees.

Wiskunde:

  • Daar word ekstra hulp verleen aan die leerders in die middae na skool.
  • Hulp verleen met eksamenvoorbereiding

Rekenaars:

  • Leesprogramme en wiskundeprogramme word aangebied vir verryking

Herhaling vir inskerping en inoefening