Borge en Ondersteuners


Borgskappe:

Borgskappe vorm ‘n integrale deel van enige skool se bestaan. Om beter geleenthede vir ons leerlinge te skep is borgskappe vir ons as skool van onskatbare waarde.

Enige navrae kan gerig word aan:
Louis Denner    082 356 2711 of louisd@fontainebleau.co.za

 

Fonties Ondersteunersdrag:

Kom ondersteun en wys waar jou hart lé!!!

Ondersteunersdrag in die kantoor by Lorraine of Gerlené gekoop word! Vir enige navrae is kontak die skool by 011 791 6161.