OOV


Die OOV is die Ouer Onderwysers Vereniging.

Die OOV bestaan uit ouers van leerders en opvoeders van die skool.

Die doelstellings is tweeledig, nl om 'n gesonde verhouding en groter samehorigheid tussen ouers en onderwysers te bevorder. Tweedens om fondse te genereer vir kapitaalprojekte waarvoor die skool geld nodig het.

Dit is 'n baie lekker komitee om op te dien, aangesien alles in goeie gees geskied en ouers en personeel mekaar baie beter leer ken. Enige ouer wat belangstel en hulle gewig by hierdie vereniging wil ingooi, is baie welkom!

Die Beheerliggaam van die skool stel elke jaar 'n teikenbedrag vas waarvoor die OOV dan werk. Ouers word op hoogte gehou van hoe die fondse aangewend word.