Skoolfonds


2021 Skoolfonds:
Gr. 1 - 7 : R 23020.00

'n Minimum betaling van die maandelikse fooi word teen einde Januarie verlang.  Nuwe inskrywings later in die jaar se skoolgelde word pro-rata aangepas.

Alle nuwe inskrywings later in die jaar moet tydens inskrywings ten minste een maand skoolfonds vooruit betaal, asook die betalingsooreenkoms invul.  Skoolgelde is betaalbaar tot 30 Oktober.

Alle skoolgelde moet teen 30 Oktober afgehandel wees.Die volgende wyses van betaling word aanvaar:

  • Tjek
  • Kontant
  • Debietorder
  • Internet oorbetaling

Ouers / voogde wat verkies om skoolgelde by wyse van paaiemente te betaal, sal maandeliks ‘n rekeningstaat ontvang, waarop betalings en die betrokke uitstaande saldo aangedui is.

Bankbesonderhede:

Nedbank Randburg 
Takkode:  198 405 
Rekeningnommer:  1984 325 868 
LW: Dit is 'n tjekrekening!
*Onthou asb om u kind se naam of rekening nommer as verwysing by te voeg.

 

AANSOEK OM SUBSIDIE

Die Beheerliggaam sal bereid wees om aansoeke van betaling van skoolgelde op ‘n verminderde skaal te oorweeg.  Dit sal slegs van toepassing wees op skoliere wie se ouers / voogde wesenlik behoeftig is.

Die nodige aansoekvorm om betaling van skoolfonds op verminderde skaal is by die kantoor beskikbaar en moet voor 31 Januarie jaarliks by die kantoor ingedien word.

GEEN aansoeke vir verminderde betaling word by Graad R leerders toegelaat nie.