Kultuur

Kultuur


*Alle programme vir die verskeie kultuuraktiwiteite sal gelaai word op D6 Connect onder Bronne sodra dit beskikbaar is
.


Kultuuraktiwiteite wat by ons skool angebied word

Afrondingskursus

Cool Kidz

Dramaklub

Eisteddfod

Houtwerkklub

Jesus Troepe

Juniorkoor

Seniorkoor

Kitaar

Kunsklub

Natuurklub

Naaldwerkklub

Redenaars

Revue

Voortrekkers

Volksdanse