Nuus en Briewe


Daar sal elke tweede Donderdag 'n algemene omsendbrief (Bleaunuus) sirkuleer, met alle reëlings, uitslae en dies meer daarin.   Maak asseblief seker dat u gereeld die Bleaunuus ontvang en die kontrolevorm in die briewelêer onderteken sodat u op hoogte kan bly van alles wat in die skool gebeur.

Die kommunikasie word verder uitgebrei deur inligting per e-pos en SMS aan die ouers te stuur. Inligting, oefentye, ens. word ook op d6 Connect aan u deurgegee.   
Maak asseblief seker dat die skool die regte e-posadres asook u selfoonnommer het.

Hier kan u ons Bleaunuus lees en aflaai wat elke tweede week op Donderdae aan die leerlinge uitgegee word.