Diensrade

Oor Ons

Ons as skool het met 'n meningspeiling saam met ouers ooreengekom om vanaf 2017 'n nuwe leierstelsel in gebruik te neem. Die nuwe leierstelsel wat nou toegepas word is die volgende:

Leierskapontwikkeling

  • Leieridentifisering op die Gr 6 kamp word vervang deur voortdurende leierskap ontwikkeling.
  • Alle leerders in hul Gr 7 jaar kry geleentheid om op emosionele, fisiese, geestelike en karaktervormende aspekte te ontwikkel.
  • Meer tyd vir “kindwees” sonder enige ekstra druk. Klasse doen om die beurt terreindiens met ander woorde elke vierde week.
  • Almal kry die geleentheid om blootgestel te word aan ontwikkeling van ‘n verskeidenheid van vaardighede soos byvoorbeeld selfvertroue ensovoorts.