Fonties Pre-Primêr

Mary van ZylFonties Pre-Primêr is op 1 Januarie 2008 formeel geopen. Die kleuterskool, met ruim klasse wat verseker dat daar genoeg ruimte is om te kan speel en leer, is op die terrein van die Laerskool. Die terrein is afgekamp van die res van die skool en is 'n kleutervriendelike omgewing waar hulle veilig, geborge en gelukkig kan wees. Hoewel hulle baie opgewonde is om by die "groot skool" te wees, is hulle in 'n omgewing wat ideaal geskik is vir kleuters.

Die onderwyseresse dra die belange van die kleuters op die hart en elke kleuter word gehelp om tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel. Indiensopleiding en bywoning van kursusse verseker dat die personeel op hoogte bly van nuwe ontwikkelings en tendense. Die onderwyseresse is ook goed gekwalifiseerd, baie bekwaam en beskik oor die nodige ondervinding. Hulle weet presies wat van die kleuters verwag word om gereed te wees vir Graad 1. Die kleuters is dan ook emosioneel aangepas by die "groot skool" - die oorgang na Graad 1 is dus soveel makliker.

Daar is professionele hulp in die vorm van Arbeids- en Spraakterapeute asook 'n Sielkundige beskikbaar indien nodig. Ouers word ook betrek by die onderrig van hulle kleuters sodat 'n deelnemende ouerkorps 'n vennootskap vorm met die onderwyseresse.

Kleuters skakel teen geen ekstra koste in by verskeie van die Laerskoolaktiwiteite. Tydens buitespel word daar ook 'n verskeidenheid addisionele aktiwiteite aangebied teen ekstra betaling. Vir werkende ouers is dit van groot hulp. Ouers kan ook van die nasorgfasiliteit en die vakansieskool gebruik maak.

FONTIES PRE-PRIMÊR IS: 'n Kleuterskool waar elke kleuter belangrik is - waar ouers en onderwyseresse saamwerk - 'n Kleuterskool wat die kleuters vir die res van hulle lewe gaan onthou.

ONS IS 'N HOOFSTUK IN ELKE KIND SE LEWE!

MARY VAN ZYL
HOOF: FONTIES PRE-PRIMÊR