Voorwoord


Arno FaberLaerskool Fontainebleau is 'n tradisieryke Afrikaanse skool wat in 1906 sy ontstaan gehad het. Die skool is geleë in die Fontainebleau area van die groter Randburg. Hier is ongeveer 600 kinders op skool en dit maak die skool baie persoonlik, bedoelend die personeel en kinders ken almal mekaar.

Dit is vir ons belangrik om vir elke kind in die skool 'n plekkie in die son te gee soos deur ons skoolwapen gesimboliseer word. Met die veranderinge in die onderwys is dit ons mikpunt om die standaarde steeds baie hoog te hou soos wat dit in ons Visie en Missie uiteengesit word.

As vennote in die onderwys en opvoeding van ons kinders, is ouerbetrokkenheid vir ons baie belangrik. Die skool word ondersteun deur 'n kundige Beheerliggaam en Ouer-Onderwysers Vereniging.

Die personeel van Laerskool Fontainebleau het 'n passie vir die onderwys. Gesamentlik het die 28 onderwysers by die skool 570 jaar se onderwysondervinding. 'n Gemiddeld van 20 jaar per onderwyser!

Laerskool Fontainebleau is 'n skool waar ons onsself verbind tot Akademiese uitnemendheid. Hier word leerders as gerespekteerde individue beskou en word hulle aangemoedig om hulle volle potensiaal op akademiese, sosiale, emosionele en fisiese gebied te bereik.

ARNO FABER
SKOOLHOOF